KLÁBOSIL© je aplikace pro iPad, určená pro augmentativní a alternativní komunikaci (AAK). Jejím smyslem je umožnit osobám s obtížemi při užívání mluvené řeči sdělovat své potřeby a emoce, komunikovat s okolím a dále své komunikační schopnosti rozvíjet.Aplikace Klábosil byla financována z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR